MSSPP06P12 - Round 4

Standings

Place Name            Feder Score Buch. M-Buch. Wins

 1  Lee Hai Wen,        PCG  3    9.0   4.0  3
   Lim Yen Xin,        U   3    9.0   4.0  3
   Hoh Tjin Li,        PCG  3    9.0   4.0  3
 4  Ng Jing Jia,        SCC  3    7.5   4.0  3
 5  Teoh Xin Yi, Nicole     PCG  3    7.5   3.5  3
 6  Tan Jia Yun,        SW  2.5   8.0   4.5  2
 7  Ooi Sing Ro,        SCC  2.5   7.5   3.5  2
 8  Amy Gan Loq Ling, Abigail  SA  2.5   6.5   3.5  2
 9  Lee Kar Mun,        U   2    8.0   4.0  2
 10  Cheang Thien Wen,      SW  2    7.0   4.0  2
   Tan Goah Sim,        PS  2    7.0   4.0  2
 12  Fong Yi Chen,        SCC  2    7.0   3.0  2
   Ainum Darayani,       BagA 2    7.0   3.0  2
   Choong Lee Lynn,      SW  2    7.0   3.0  2
   Koo Kah Ming,        SA  2    7.0   3.0  2
 16  Ewe Jing Hui,        PS  2    6.5   3.0  2
   Hoh Tjin Hui,        PCG  2    6.5   3.0  2
   Khan Kwan Min,       SW  2    6.5   3.0  2
   Lau Chuey Theng, Adele   Batu 2    6.5   3.0  2
   Yeap Chea Shi,       SCC  2    6.5   3.0  2
 21  Yeap Zhe Xing, Christine  U   2    6.0   3.0  2
   Diveena Malairaja,     Batu 2    6.0   3.0  2
   Nai Wan Yan,        CC  2    6.0   3.0  2
 24  Lim Ann Jie, Angel     U   2    6.0   2.5  2
 25  Chee Shiang Wei, Charmaine PCG  2    5.5   3.0  2
 26  Asmeeta Rajendran,     Batu 1.5   8.5   4.5  1
 27  Chin Mei Lin,        U   1.5   5.0   2.0  1
 28  Wong Hung Mei,       Batu 1    6.5   3.5  1
 29  Nur Mastura Bt. Abd. Waha, SA  1    6.5   3.0  1
 30  Afiqah Bt. Mustafa,     SA  1    6.0   3.0  1
   Arienawathy A/p Santhanag, SA  1    6.0   3.0  1
   Chan Mei Xian, Isabelle   U   1    6.0   3.0  1
   Ezzati Bt. Muzammil,    SA  1    6.0   3.0  1
   Goh Cze Ying,        PCG  1    6.0   3.0  1
 35  Chan Ying Ying,       PS  1    5.5   3.0  1
 36  Qua Mei Rei,        CPT  1    5.5   2.5  0
 37  Lee Jo Lynn,        PS  1    5.0   3.0  1
   Shing Wai Kei,       PS  1    5.0   3.0  1
 39  Lim Shueh Yin,       PCG  1    5.0   2.0  1
 40  Natasha Balacuit,      CPT  1    4.5   2.5  1
 41  Lim Yu Chia,        PCG  1    4.5   2.0  1
 42  Cheah Cheng Im,       MS  1    4.5   2.0  0
 43  Lim Sheau Yun,       PCG  1    4.0   2.0  1
 44  Cheang Thien Ning,     SW  1    3.0   2.0  1
 45  Teoh Ying Sin,       PS  0.5   7.0   4.0  0
 46  Yeoh Lay Ying, Michelle   CPT  0.5   6.5   4.0  0
 47  Novia Putri Bt. Enzri,   SA  0.5   5.0   2.5  0
 48  Low Pei Yee, Pamela     PCG  0    5.5   3.0  0
 49  Lara Maria Yihui Kuhn,   HunB 0    4.0   2.0  0
   Nur Syafiqah Amira,     SA  0    4.0   2.0  0
 51  Tan Zun Chen,        HunB 0    3.0   3.0  0
 52  Ng Jo Yee,         SW  0    3.0   2.0  0

Results

No Name            Total Result  Name            Total

 1 Hoh Tjin Li,        [3]    :   Lee Hai Wen,        [3] 
 2 Teoh Xin Yi, Nicole     [3]    :   Lim Yen Xin,        [3] 
 3 Amy Gan Loq Ling, Abigail  [2.5]   :   Ng Jing Jia,        [3] 
 4 Tan Jia Yun,        [2.5]   :   Ooi Sing Ro,        [2.5]
 5 Yeap Zhe Xing, Christine  [2]    :   Ewe Jing Hui,       [2] 
 6 Fong Yi Chen,        [2]    :   Hoh Tjin Hui,       [2] 
 7 Lee Kar Mun,        [2]    :   Khan Kwan Min,       [2] 
 8 Ainum Darayani,       [2]    :   Tan Goah Sim,       [2] 
 9 Cheang Thien Wen,      [2]    :   Lau Chuey Theng, Adele   [2] 
10 Koo Kah Ming,        [2]    :   Chee Shiang Wei, Charmaine [2] 
11 Yeap Chea Shi,       [2]    :   Choong Lee Lynn,      [2] 
12 Diveena Malairaja,     [2]    :   Nai Wan Yan,        [2] 
13 Lim Ann Jie, Angel     [2]    :   Asmeeta Rajendran,     [1.5]
14 Chin Mei Lin,        [1.5]   :   Wong Hung Mei,       [1] 
15 Natasha Balacuit,      [1]    :   Afiqah Bt. Mustafa,    [1] 
16 Arienawathy A/p Santhanag, [1]    :   Lee Jo Lynn,        [1] 
17 Chan Mei Xian, Isabelle   [1]    :   Lim Sheau Yun,       [1] 
18 Lim Shueh Yin,       [1]    :   Chan Ying Ying,      [1] 
19 Cheah Cheng Im,       [1]    :   Lim Yu Chia,        [1] 
20 Shing Wai Kei,       [1]    :   Cheang Thien Ning,     [1] 
21 Ezzati Bt. Muzammil,    [1]    :   Qua Mei Rei,        [1] 
22 Nur Mastura Bt. Abd. Waha, [1]    :   Goh Cze Ying,       [1] 
23 Yeoh Lay Ying, Michelle   [.5]   :   Novia Putri Bt. Enzri,   [.5] 
24 Ng Jo Yee,         [0]    :   Lara Maria Yihui Kuhn,   [0] 
25 Low Pei Yee, Pamela     [0]    :   Nur Syafiqah Amira,    [0] 
26 Teoh Ying Sin,       [0]   .5:0  BYE