Penang Age Group 2009 - U13G/U15G - Round 6

Standings

Place Name            Loc Score Buch. Berg. Progr.

 1  Fairuz Hamizah, U13G    1477 5.5  17.5 16.75  19.5
 2  Tang Kar Khei, U13G     1412 5.5  17.0 16.25  19.5
 3  Hoh Tjin Hui, U13G     1366 4   18.0 9.00  16.0
 4  Lim Yu Chia, U15G      1241 4   14.5 5.50  11.5
 5  Adele Lau Chuey Theng, U15G 1296 3.5  18.5 5.50  9.0
 6  Goh Xin Yen, U13G      1365 3   20.0 3.00  12.0
 7  Oo Zhi Xin, U15G      1175 2   18.0 1.00  6.0
 8  Lim Yu Ning, U13G      1213 1.5  24.5 2.00  5.5
 9  Ong Jo Xing, U13G      800 1   20.0 0.00  6.0

Cross Table

No Name            Rtg 1  2  3  4  5  6 

1. Fairuz Hamizah, U13G    1477 5:W 4:W 7:W 2:D 8:W 3:W
2. Tang Kar Khei, U13G     1412 6:W 9:W 3:W 1:D 7:W 4:W
3. Hoh Tjin Hui, U13G     1366 7:W 5:W 2:L 4:W 9:W 1:L
4. Goh Xin Yen, U13G      1365 8:W 1:L 9:W 3:L :W 2:L
5. Adele Lau Chuey Theng, U15G 1296 1:L 3:L :W 8:W 6:D 7:W
6. Lim Yu Chia, U15G      1241 2:L 7:D 8:W 9:W 5:D :W
7. Lim Yu Ning, U13G      1213 3:L 6:D 1:L :W 2:L 5:L
8. Oo Zhi Xin, U15G      1175 4:L :W 6:L 5:L 1:L 9:W
9. Ong Jo Xing, U13G      800  :W 2:L 4:L 6:L 3:L 8:L