PCA GP Final -

Round 7 Standings

Place Name           Score Buch. Berg. Progr.

 1  Ng Jing Jia, U12G    7   30.0 30.00  28.0
 2  Tang Kar Khei, U12G   6   23.5 16.50  24.0
 3  Kelly Lim Pei Ying, U08G 5   25.5 12.50  21.0
 4  Chuah Yi Ning, U10G   4   26.0 11.00  15.0
 5  Tan Jia Yun, U08G    4   25.5 10.50  17.0
 6  Lim Yu Chia, U12G    4   23.5 10.50  13.0
 7  Nai Wan Yan, U10G    4   21.0 7.00  10.0
 8  Lim Yu Ning, U12G    3   32.0 11.00  17.0
 9  Hooi Wei Cheng, U12G   3   27.0 9.00  14.0
 10  Yew Yun Han, U08G    3   22.0 4.00  12.0
 11  Teh De Zen, U08G     3   20.0 5.00  11.0
 12  Keok Kai Wen, U10G    2   23.0 1.00  9.0
 13  Lee Yu Xing, U10G    0.5  22.5 0.25  2.5
 14  Khaw Ker Lee, U08G    0.5  21.5 0.25  2.5