PCA GP Final U8B -

Round 7 Standings

Place Name           Score Buch. Progr.

 1  Tang Wei Kit, U08B    7   25.5  28.0
 2  Khaw Choo Kean, U08B   5   23.0  18.0
 3  Chuah Hao Feng, U08B   4   26.0  13.0
 4  Teoh Ern Sheng, U08B   4   25.0  18.0
 5  Ooi Zhi Yang, U08B    4   25.0  15.5
 6  Eng Ying Xuan, U08B   3.5  27.0  16.0
 7  Ng Jing Yan, U08B    2.5  24.0  12.0
 8  Lee Tai Lin, U08B    2.5  23.0  13.5
 9  Lye Yi Hui, U08B     2   26.0  9.0
 10  Ang Zhen Wei, U08B    1.5  24.0  4.0