PCA Under-9 Chess Tournament. -

Round 7 Standings

Place Name            Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
 1  Tang Wei Kit, U09B     1153 7    22.0 31.5  28.0
 2  Eng Ying Xuan, U09B     800 6    21.5 30.5  25.0
 3  Khaw Choo Kean, U09B    800 5    22.5 32.5  22.0
 4  Anban Thirumamani, No-prize 800 5    21.0 30.0  21.0
 5  Tan Jia Yun, U09G      1206 5    21.0 30.0  19.0
 6  Benjamin Lee Eu Jin, U09B  800 5    18.5 26.5  22.0
 7  Hee Zhan Wei, U09B     800 5    18.0 25.0  18.0
 8  Chuah Hao Feng, U09B    800 4.5   22.0 30.0  19.0
 9  Tan Yin Kuang, U09B     800 4.5   21.0 29.0  19.5
 10  Lye Yi Hui, U09B      800 4    21.5 27.5  19.0
 11  Joshua Chong Zhi Xin, U09B 800 4    21.0 31.0  17.0
 12  Chuah Hao Min, U07B     800 4    19.5 27.0  17.0
 13  Ang Zhen Wei, U09B     1075 4    19.5 25.5  19.0
 14  Lee Tai Lin, U09B      800 4    18.5 24.5  15.5
 15  Teh De Zen, U07G      800 4    18.0 27.0  19.0
 16  Yeap Gim Chiang, U09B    1114 4    17.5 25.0  17.0
 17  Reuben Yeap Xun Wen, U09B  800 4    17.5 24.5  14.0
 18  Khaw Ker Lee, U09G     800 4    17.0 26.0  14.0
 19  Yeoh Zhong Xian, U09B    800 4    16.0 21.0  10.0
 20  Hooi Yi Wen, U09G      800 3.5   16.5 25.5  15.5
 21  Lim Jing Yi, U09B      800 3    18.0 23.0  12.0
 22  Wong Yinn Long, U07B    800 3    17.5 24.5  12.0
 23  Chin Kang Fu, U09B     800 3    17.5 24.0  12.0
 24  Yew Yun Han, U09G      1101 3    17.5 23.5  10.0
 25  Eugene Tan Yi Xun, U09B   800 3    16.5 22.5  12.0
 26  Chong Shao Zheng, U07B   800 3    15.5 20.5  11.0
 27  Ng Shi Xuan, U09B      800 3    15.0 20.0  13.0
 28  Moey Ching Ren, U09B    800 3    14.5 20.5  10.0
 29  Khaw Ker Shean, U07G    800 3    14.5 18.5  6.0
 30  Teh De Juan, U07B      800 2.5   15.5 21.5  10.5
 31  Loh Hao Zhe, U07B      800 2.5   13.5 19.5  8.5
 32  Wong Yi Chee, U09G     800 2.5   11.5 16.5  6.5
 33  Mong Juin Hwaye, U09B    800 2    18.5 25.5  9.0
 34  Cheah Eu Gene, U09B     800 2    17.5 25.0  13.0
 35  Lim Ee En, U09G       800 2    16.5 22.5  7.0
 36  Loh Hui Lu, No-prize    800 1    15.5 20.5  7.0
 37  Cheah Cath Leen, U07G    800 1    13.5 17.5  2.0
 38  Bryan Ooi Min Feng, U09B  800 0    12.0 16.0  0.0

Cross Table

No Name             1  2  3  4  5  6  7 
2. Tan Jia Yun, U09G      21:L 25:W 26:W 18:W 15:W 3:L 29:W
3. Tang Wei Kit, U09B     22:W 20:W 19:W 36:W 16:W 2:W 8:W
4. Yeap Gim Chiang, U09B    23:W 19:L 27:W 20:W 21:L 29:L 26:W
5. Yew Yun Han, U09G      24:L 36:L 23:W 26:L 31:W 19:W 22:L
6. Ang Zhen Wei, U09B     25:W 21:L 28:W 19:W 29:W 8:L 18:L
7. Anban Thirumamani, No-prize 26:W 24:D 14:W 29:D 34:W 16:L 20:W
8. Benjamin Lee Eu Jin, U09B  27:W 28:W 21:L 38:W 36:W 6:W 3:L
9. Bryan Ooi Min Feng, U09B  28:L 26:L 35:L 37:L 23:L 10:L 32:L
10. Cheah Cath Leen, U07G    29:L 27:L 25:L 35:L 39:L 9:W 37:L
11. Cheah Eu Gene, U09B     30:W 32:W 36:L 34:L 14:L 17:L 38:L
12. Chin Kang Fu, U09B     31:L 33:L 39:W 27:W 26:W 34:L 36:L
13. Chong Shao Zheng, U07B   32:L 30:L 37:W 28:W 22:L 38:W 33:L
14. Chuah Hao Feng, U09B    33:W 29:D 7:L 24:W 11:W 21:W 16:L
15. Chuah Hao Min, U07B     34:L 35:W 30:W 32:W 2:L 22:W 21:L
16. Eng Ying Xuan, U09B     35:W 31:W 34:W 21:W 3:L 7:W 14:W
17. Eugene Tan Yi Xun, U09B   36:L 37:W 32:L 30:W 33:L 11:W 39:L
18. Hee Zhan Wei, U09B     37:W 34:L 31:W 2:L 32:W 33:W 6:W
19. Hooi Yi Wen, U09G      38:W 4:W 3:L 6:L 35:D 5:L 31:W
20. Joshua Chong Zhi Xin, U09B 39:W 3:L 33:W 4:L 38:W 36:W 7:L
21. Khaw Choo Kean, U09B     2:W 6:W 8:W 16:L 4:W 14:L 15:W
22. Khaw Ker Lee, U09G      3:L 39:W 38:L 31:W 13:W 15:L 5:W
23. Khaw Ker Shean, U07G     4:L 38:L 5:L 39:L 9:W 27:W 25:W
24. Lee Tai Lin, U09B      5:W 7:D 29:L 14:L 28:W 35:W 34:D
25. Lim Ee En, U09G       6:L 2:L 10:W 33:L 30:L 37:W 23:L
26. Lim Jing Yi, U09B      7:L 9:W 2:L 5:W 12:L 32:W 4:L
27. Loh Hao Zhe, U07B      8:L 10:W 4:L 12:L 37:D 23:L 28:W
28. Loh Hui Lu, No-prize     9:W 8:L 6:L 13:L 24:L 31:L 27:L
29. Lye Yi Hui, U09B      10:W 14:D 24:W 7:D 6:L 4:W 2:L
30. Moey Ching Ren, U09B    11:L 13:W 15:L 17:L 25:W 39:L 35:W
31. Mong Juin Hwaye, U09B    12:W 16:L 18:L 22:L 5:L 28:W 19:L
32. Ng Shi Xuan, U09B      13:W 11:L 17:W 15:L 18:L 26:L 9:W
33. Reuben Yeap Xun Wen, U09B  14:L 12:W 20:L 25:W 17:W 18:L 13:W
34. Tan Yin Kuang, U09B     15:W 18:W 16:L 11:W 7:L 12:W 24:D
35. Teh De Juan, U07B      16:L 15:L 9:W 10:W 19:D 24:L 30:L
36. Teh De Zen, U07G      17:W 5:W 11:W 3:L 8:L 20:L 12:W
37. Wong Yi Chee, U09G     18:L 17:L 13:L 9:W 27:D 25:L 10:W
38. Wong Yinn Long, U07B    19:L 23:W 22:W 8:L 20:L 13:L 11:W
39. Yeoh Zhong Xian, U09B    20:L 22:L 12:L 23:W 10:W 30:W 17:W