USM Open Team Event winners
Tempat Pertama OFA A
Tempat Kedua MCE Tutors
Tempat Ketiga PFS A
Tempat Keempat Chung Ling A
Tempat Kelima Play2Win
Tempat Keenam OFA B
Tempat Ketujuh Vendetta
Tempat Kelapan UIAM (A)
Public Organization Intel
IPT UMP
Secondary PFS B
Primary SJKC Hun Bin
U18 CLHS B
  Union A
U15B pertama CLHS D
U15B Kedua Chung Ling C
U15G PCGHS B
   
U12B Pertama MCE A
U12B Kedua SJKC Union
U12G MCE Girls B
   
Wanita  UIAM B
Keluarga Bandar Baharu Kedah
Best Board  
1st Board Ong Choon Yong
2nd Board Kamaluddin Yusof
3rd Board Hamid Reza Momeni
4th Board Siti Nur Faizah Suid
5th Board(Reserved) Lim Cheng Kuan
6th Board(Reserved) Hamsarajah A/L Lohanathan