The 14th USM OPEN CHESS TOURNAMENT 2007/2008
                        Individual # of
1   MCE Tutors   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
1 1 Tan Khai Boon 1195 1 1 1 0 0.5 1 1 5.5 78.57 7
1 2 Anthony Liong Ing Kiat 1184 1 1 0.5 0 0 1 1 4.5 64.29 7
1 3 Tang Hong Ghee 1168 1 1 0.5 0 1 1 0.5 5 71.43 7
1 4 Loo Swee Leong 1118 1 1 1 1 0 1 0.5 5.5 78.57 7
1 5                        
1 6                        
1     1824 4 4 3 1 1.5 4 3 20.5    
                           
                        Individual # of
2   OFA A   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
2 1 NM Jonathan Chuah Jin Hai 2169 1 1 1 1 0.5 1 0.5 6 85.71 7
2 2 Kamaluddin Yusof 1799 1 1 1 1 1 1 0.5 6.5 92.86 7
2 3 Abdul Haq Mohd 1200 1 0 1 1 1 1 0.5 5.5 78.57 7
2 4 Chan Kim Chai 1723 1 1           2 100.00 2
2 5 Ung Tay Aik 1685     1 0 1 0.5 0.5 3 60.00 5
2 6                        
2     1818 4 3 4 3 3.5 3.5 2 23    
                           
                        Individual # of
3   Vendetta   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
3 1 Cheah Cheok Fung 1735 1 1 0.5 1 0.5 0 0 4 57.14 7
3 2 Loo Pak Kwan 1646 1 0.5 0 1 1 0 0.5 4 57.14 7
3 3 Ooi Li Tao 1545 1 1 1 1 0 0 0 4 57.14 7
3 4 Ong Tian Loon 1455 1 1 0.5 0.5 1 0.5 1 5.5 78.57 7
3 5                        
3 6                        
3     1725 4 3.5 2 3.5 2.5 0.5 1.5 17.5    
                           
                        Individual # of
4   PFS A   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
4 1 Victor Hong Wee Liam 1648 1 1 0 1 0.5 1 0.5 5 71.43 7
4 2 Abel Yap Jin Wei 1435 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 5 71.43 7
4 3 Thong Yung Chen 1386 1 1 0.5 1 1 0.5 0.5 5.5 78.57 7
4 4 Evan Timothy Capel 1200 1 1 0 0 1 0 0.5 3.5 50.00 7
4 5                        
4 6                        
4     1662 4 4 1 3 3 2 2 19    
                           
                        Individual # of
5   Play2Win   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
5 1 Do Thi Thuong 1200     0.5 1 0.5 0 0.5 2.5 50.00 5
5 2 Eric Cheah 1200 1 1 1 1 0 0.5 0.5 5 71.43 7
5 3 Tan Eu Hong 1784 1 1   1 0 0.5 0 3.5 58.33 6
5 4 Khor Bean Hwa 1592 1 1 0     1 0.5 3.5 70.00 5
5 5 Steven Hoh 1633 1 1 0.5 1 0     3.5 70.00 5
5 6                        
5     1662 4 4 2 4 0.5 2 1.5 18    
                           
                        Individual # of
6   Chung Ling A   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
6 1 Tan Yik Ping 1666 0 1 1 1 0 1 0.5 4.5 64.29 7
6 2 Looi Xin Hao 1697 1 0 0 1 0 1 0.5 3.5 50.00 7
6 3 Lim Wei Yang 1678 1 0 1 1 1 1 1 6 85.71 7
6 4 Loo Shi Han 1447 1 0 0.5 1 1 1 0.5 5 71.43 7
6 5                        
6 6                        
6     1622 3 1 2.5 4 2 4 2.5 19    
                           
                           
                        Individual # of
7   UIAM(A)   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
7 1 Bakri bin Abdu Karim 1588 1 1 1 0   0 1 4 66.67 6
7 2 Che Mohd Hafiz Bin Che Ismail 1602 0     0 0     0 0.00 3
7 3 Mohd Musa Al Shaari Mohd Azmi 1609 1 0.5 0   0 1 0.5 3 50.00 6
7 4 Ahmad Fadzil bin Nayan 1692   1 1 0 1 1 1 5 83.33 6
7 5 Wan Mohd Fazli Wan Nawawi 1572 1 0.5 1 1 1 1 0 5.5 78.57 7
7 6                        
7     1613 3 3 3 1 2 3 2.5 17.5    
                           
                        Individual # of
8   Unable to Score   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
8 1 Lim Ming Teng 1679 1 1 0 0 0.5 0   2.5 41.67 6
8 2 Low Kwan Shin 1555 1   1 0 1 0 0 3 50.00 6
8 3 Ooi Liang Jun 1562     1 0   1 1 3 75.00 4
8 4 Teow Chenn Wei 1530   1     0 1 0 2 50.00 4
8 5 Adrian Teh Kean Kok 1531 1 0.5 0       0 1.5 37.50 4
8 6 Ooi Ee Wan 1200 1 1   0 0     2 50.00 4
8     1510 4 3.5 2 0 1.5 2 1 14    
                           
                        Individual # of
9   OFA B   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
9 1 Terry Ong Liang Kheng  1200 1 0.5 1 0 0.5 1 0 4 57.14 7
9 2 Yew Chor Hian 1150 1   1 1 0.5 1 0 4.5 75.00 6
9 3 Chan Kean Sheung 1200   0.5 1 1 0 1 0.5 4 66.67 6
9 4 Chuah Soon Peng 1200 1 0   1       2 66.67 3
9 5 Dr.Sunny Lim Boon Liang 1200 1 1 0   0 1 0.5 3.5 58.33 6
9 6                        
9     1486 4 2 3 3 1 4 1 18    
                           
                           
                        Individual # of
10   CLHS B   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
10 1 Gavin Fong Wei Chern 1636 1 0 0 1 0.5 1 1 4.5 64.29 7
10 2 Hoh Tjun Yee 1475 1 0 0 1 1 1 1 5 71.43 7
10 3 Lim Wei Kang 1592     1 1 0 1 0.5 3.5 70.00 5
10 4 Dennis Lm Wei-Sen 1384 1 0 0 1   0   2 40.00 5
10 5 Tan Yik Xian 1339 1 0     0   0.5 1.5 37.50 4
10 6                        
10     1485 4 0 1 4 1.5 3 3 16.5    
                           
                           
                        Individual # of
11   R-crusaders   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
11 1 Holmes Foo 1616 0 0.5 0 1 1 1 1 4.5 64.29 7
11 2 Ng Yong Quan 1545 1 1 0 1 1 0.5 1 5.5 78.57 7
11 3 Chua Jay Leong 1250 1 1 1 1 0 0 1 5 71.43 7
11 4 Benjamin Lim 1420 0 1 0.5 0 0 0 0.5 2 28.57 7
11 5                        
11 6                        
11     1458 2 3.5 1.5 3 2 1.5 3.5 17    
                           
                        Individual # of
12   Gold Knight   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
12 1 Norazwan Bin Kamaruzaman 1200 1 0           1 50.00 2
12 2 Mohd Johan Bin Jamil 1676 1 0.5 1 0 1 0   3.5 58.33 6
12 3 Alias Bin Hanafi 1200 0   1   1 0.5   2.5 62.50 4
12 4 Chua Kian Meng 1453   0   0       0 0.00 2
12 5 Nazli Johardy 1399     0 1 1 1   3 75.00 4
12 6 Syed Iskandar Shah 1583 1 0.5 1 0 1 1     75.00 6
12     1419 3 1 3 1 4 2.5 0 14.5    
                           
                        Individual # of
13   CLHS D   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
13 1 Wong Hao 1499 1 0 1 0 1 1   4 66.67 6
13 2 Elgin Lee Kah Meng 1439 1 0 1 0   1 1 4 66.67 6
13 3 Nicholas Chong Ing Hooi 1200 1 1   0 0 0 0 2 33.33 6
13 4 P'ng Ren Chi 1524 1 0 0.5   1 0 1 3.5 58.33 6
13 5 Goh Yi Zang 1200     0 0.5 1   1 2.5 62.50 4
13 6                        
13     1407 4 1 2.5 0.5 3 2 3 16    
                           
                        Individual # of
14   Hair Bee Knightmare   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
14 1 Andrew Tan Huey Ping 1511 1   0 1 0.5   1 3.5 70.00 5
14 2 Terrance Ooi Peng Seng 1200 1 0     0 1 1 3 60.00 5
14 3 Melvin Ang Kai Lun 1329   0.5 0 0.5 1   1 3 60.00 5
14 4 Collin Poh Chun Khwan 1541 1   0 1   0.5   2.5 62.50 4
14 5 Fong Foo Khun 1455 1 0 1     0   2 50.00 4
14 6 Danny Khaw Hee Sheng 1200   0   1 1 1 0 3 60.00 5
14     1373 4 0.5 1 3.5 2.5 2.5 3 17    
                           
                        Individual # of
15   PFS B   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
15 1 Lee Hsien Yang 1200 1   1 0 0.5 0 0 2.5 41.67 6
15 2 Sanjeevwa 1200 1 1 0 0 1 0 1 4 57.14 7
15 3 Chung Boon Wue 1200 0.5 1   0 1 0 1 3.5 58.33 6
15 4 Lee Hsien Ming 1200 1 1 0 0.5   0   2.5 50.00 5
15 5 Khoo Hong Soon 1200   1 1   0.5   0 2.5 62.50 4
15 6                        
15     1346 3.5 4 2 0.5 3 0 2 15    
                           
                           
                        Individual # of
16   Intel   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
16 1 NM Ng Tze Han 1100 1 0 1 1 1 1 1 6 85.71429 7
16 2 Tan Wooi Teong 1200       0 1 0 0 1 25 4
16 3 Kenneth Lim Kuo Wei 1014   0.5 1 1   1 0 3.5 70 5
16 4 Ho Wei Hann 1255 1 1 0.5 1   0.5 1 5 83.33333 6
16 5 Guan Bao De 1100 0   1   0     1 33.33333 3
16 6 Ooi Siew Chin 1200 0 0     0     0 0 3
    1342 2 1.5 3.5 3 2 2.5 2 16.5    
                           
                        Individual # of
17   Chung Ling C   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
17 1 Keok Kai En 1200 1 0 0 0 1 1 0 3 42.86 7
17 2 Yeoh Tze Chow 1200 0   0   1   0 1 25.00 4
17 3 Goh Shih Hui 1200 1 1   0 1 0 0 3 50.00 6
17 4 Lim Kong hui 1200 1 1 0 0 1 0.5 1 4.5 64.29 7
17 5 Lim Cheng Kuan 1200   1 1 1   1   4 100.00 4
17 6                        
17     1334 3 3 1 1 4 2.5 1 15.5    
                           
                        Individual # of
18   Funky Munkeys   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
18 1 Jonathan Choo 1366     1 0 1 0 1 3 60.00 5
18 2 Oh Zhi Lin 1372 1 1 0 1 1 0 0 4 57.14 7
18 3 Tan Win Son 1228 1 1 0 1 1 0   4 66.67 6
18 4 Choo Shenway 1333 1 1 1 1 1 0 1 6 85.71 7
18 5 Lau Ee Chien 1308 1 1         0 2 66.67 3
18                          
18     1321 4 4 2 3 4 0 2 19    
                           
                        Individual # of
19   UMP   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total  score (%) game
19 1 NM Zarul Shazwan Zullkafli 1903 1 1 0 1 1 0.5 1 5.5 75 7
19 2 Haidil Hazha Husaini 1200 1 0.5 0 0 1 0 1 3.5 66.67 7
19 3 Mohd Taufik B. Mohamad Tahir 1200   0   0 1   1 2 66.67 4
19 4 Noor Hafrez B. Muhamad Jamri 1200 1     0       1 50 2
19 5 Yu Chai Soon 1200     0     0   0 0 2
19 6 Hamsarajah A/L Lohanathan 1200 1 1 1   0 1 1 5 80 6
19     1317 4 2.5 1 1 3 1.5 4 6.5    
                           
                        Individual # of
20   Union A   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
20                          
20 1 Ong Choon Yong 1200 1 1       1 1 4 100.00 4
20 2 Janet Tan Jia Yin 1200 0.5 1 0 0 1 1 0.5 4 57.14 7
20 3 Ch'ng Chen Nee 1200 0 1 0 0 0 1   2 33.33 6
20 4 Lau Hui Ting 1200 1 1 0 0 1 1 1 5 71.43 7
20 5 Chuah Suan Eng 1200     0 0 0   1 1 25.00 4
20     1285 2.5 4 0 0 2 4 3.5 16    
                           
                           
                        Individual # of
21   USM A   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
21 1 Teh Ban Hong 1200 1 0         0 1 33.33 3
21 2 Agussalim bin Zainalabidi 1200 1 0 1 1 0.5 1 1 5.5 78.57 7
21 3 Teow Chenn Yang 1384 1   1 1 0.5 0 0 3.5 58.33 6
21 4 Cheah Wee Keat 1455   0     0 0   0 0.00 3
21 5 Yip Chin Chin 1200 1   0 0       1 33.33 3
21 6 Kue Chin Wei     0 1 1 1 0 0 3 50.00 6
21     1273 4 0 3 3 2 1 1 14    
                           
                        Individual # of
22   Bandar Baharu Kedah   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
22 1 Mohd Maulana Maulani 1200 1 0.5 0 0 0 1 1 3.5 50.00 7
22 2 Noor Ahmad Fazilah 1523 1 0.5 1 1 1 1 1 6.5 92.86 7
22 3 Ramli Bin Ismail 1200 1 1 0 0 0 0 1 3 42.86 7
22 4 Nur Syuhada Mohd Sahid 1200 1 0 0 0 0 0 0 1 14.29 7
22 5 Siti Sarawati Mohd Sahid 1200                    
22 6 Zuraini Mohd Sahid 1200                    
22     1254 4 2 1 1 1 2 3 14    
                           
                        Individual # of
23   Chung Ling E   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
23 1 Quah Fu Yong 1298 1 0 0     0 0 1 20.00 5
23 2 Lee Jing Yao 1285 1 0 1 1 0 1 0 4 57.14 7
23 3 Lee Jing Xuan 1244 1 0.5   1 0 0.5 0.5 3.5 58.33 6
23 4 Chen Pei Xian 1196 1   0 1 1 0   3 60.00 5
23 5 Teh De Jack 1204   0 0.5 1 1   0.5 3 60.00 5
23 6                        
23     1245 4 0.5 1.5 4 2 1.5 1 14.5    
                           
                        Individual # of
24   PCGHS B   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
24 1 Hoh Tjin Li 1343 1 0 0 0.5 0 1 1 3.5 50.00 7
24 2 Fong Yi Chen 996 1 0 0 0 0 0.5 0 1.5 21.43 7
24 3 Hoh Tjin Hui 1348 1 0 1 1 0 1 0.5 4.5 64.29 7
24 4 Tan Jia Yun 1206 1 0 0 1 0 1 0 3 42.86 7
24 5                        
24 6                        
24     1223 4 0 1 2.5 0 3.5 1.5 12.5    
                           
                        Individual # of
25   Chung Ling F   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
25 1 Teng Xiau Jeong 1200 1   1 0 0.5 0 1 3.5 58.33 6
25 2 Liew Han Yang 1200 0 0 0 1 1 0 0 2 28.57 7
25 3 Manfred Toh Zhe Yik 1200   0 0 1 1 0 1 3 50.00 6
25 4 Lim Zee Han 1149 1 0 0 0.5 1 0 1 3.5 50.00 7
25 5 Yoon Wei Ho 1344 1 0           1 50.00 2
25 6                        
25     1219 3 0 1 2.5 3.5 0 3 13    
                           
                           
                        Individual # of
26   SJKC Hun Bin   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
26 1 Kee Zi jia 1277 0 1 1 1 0.5 0 0 3.5 50.00 7
26 2 Gan Leong Sitt 1200 0 0 1 1 0 0 0 2 28.57 7
26 3 Cheang Zhe Sheng 1127 0 1 1 1 0 0 0 3 42.86 7
26 4 Tan Lu Quan 1200 0 1 0 1 0.5 1 0 3.5 50.00 7
26 5                        
26 6                        
26     1218 0 3 3 4 1 1 0 12    
                           
                        Individual # of
27   MCE A   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
27 1 Chong Shao Hong 1200 0 0 0 1 0 1 1 3 42.86 7
27 2 William Lee Kah Howe 1200 0 0 1 1 1 1 0 4 57.14 7
27 3 Lim WinSen 1200 0 1 0.5 1 1 1 1 5.5 78.57 7
27 4 Tang Wei Kit 1200 0 1 0 0 1 1 1 4 57.14 7
27 5                        
27 6                        
27     1212 0 2 1.5 3 3 4 3 16.5    
                           
                        Individual # of
28   SJKC Kwang Hwa   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
28 1 Lim Chuin Khai 1146 0 1 1 1 0 1 0 4 57.14 7
28 2 Ang Zhen Yuan 1200 0 0 0 1 0 1 1 3 42.86 7
28 3 Yew Kang Yu 1200 0 0 0.5 1 0 0 0 1.5 21.43 7
28 4 Kelly Lim Pei Ying 1200 0 1 1 1 0 0 0 3 42.86 7
28 5                        
28 6                        
28     1208 0 2 2.5 4 0 2 1 11.5    
                           
                        Individual # of
29   Get-Backer   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
29 1 Darius Cheong Huang Wei 1200 0 1 0 1 1 0 1 4 57.14 7
29 2 Aw Yeang Sim Cjuan 1200     0 0       0 0.00 2
29 3 Chin Keng Chong 1200 0 1 0   1 0 0 2 33.33 6
29 4 Quah Chia Foo 1200 0 0 1 1 0 1 1 4 57.14 7
29 5 Adrian Goh Jun yung 1200 0 1   0 1 1 1 4 66.67 6
29 6                        
29     800 0 3 1 2 3 2 3 14    
                           
                        Individual # of
30   MCE Girls C   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
30 1 Charmaine Yeap Xun Fang 1200 0 0 0 0.5 1 0 0 1.5 21.43 7
30 2 Keok Kai Wen 1200 0 0 0 1 0 0 0 1 14.29 7
30 3 Seow Yu Huan 1200 0 0.5       0.5 0 1 25.00 4
30 4 Oo Zhi Ling 1200 0 0 0 1 0 1 0 2 28.57 7
30 5 Teh De Zen 1200     0 0 0     0 0.00 3
30 6                        
30     1200 0 0.5 0 2.5 1 1.5 0 5.5    
                           
                        Individual # of
31   MMU A   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
31 1 Mohd Nazmul Hasan Maziz 1462 1 1 1 1 1 0 0 5 71.43 7
31 2 Chamal Sapumohotti 1590 0 1 1 1 1 0 0 4 57.14 7
31 3 Tan Chew Beng 1577 0 1 1 1 0 0 0 3 42.86 7
31 4 Zairulnizam Abdul Rahman 1491 0 1 0 0.5 0 0   1.5 25.00 6
31 5 Mohd Faizal Mohd Hashim 1452             0.5 0.5 50.00 1
31 6                        
31     1262 1 4 3 3.5 2 0 0.5 14    
                           
                        Individual # of
32   MMU B   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
32 1 Sajiv Nair A/L Mukandan 1200 0 0   0   0 0 0 0.00 5
32 2 Abd Khir Amin 1200   0 0   0 0   0 0.00 4
32 3 Hamid Reza Momeni 1492 1 1 1 0.5 1 1 1 6.5 92.86 7
32 4 Mohd Shahrizam 1200 0   1 0 0   0 1 20.00 5
32 5 Rifat Moktadir Halim 1231 0 1 1 0 1 1 0 4 57.14 7
32 6                        
32     1147 1 2 3 0.5 2 2 0 10.5    
                           
                        Individual # of
33   PCGHS A   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
33 1 Chong Xin Rou 1100 0   0 1 0 1 1 3 50.00 6
33 2 Evie Tan Wei Wei 1100   0 0 1       1 33.33 3
33 3 Lim Shuang Ying 1232 0 1     0 0 1 2 40.00 5
33 4 Chin Yuen Sue 1100 0 0 0 1 1 0 1 3 42.86 7
33 5 Oon Jia Yin 1200 0 0 1 1 0 0 1 3 42.86 7
33 6 Chuah Jiong Xun 1200               0    
33     1200 0 1 1 4 1 1 4 12    
                           
                        Individual # of
34   PCGHS C   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
34 1 Lim Ee Vern 1100 0   0         0 0.00 2
34 2 Leong Pui Yee 1100 0 1 1 0 0 1 1 4 57.14 7
34 3 Lee Yan Xin 1100 0 1 1 0 1 1 1 5 71.43 7
34 4 Joyce Goh Min Yen 1100   0 0 0 0 0 0 0 0.00 6
34 5 Kuah Xin Yuan 1100 0 0.5   0 0 0.5 0 1 16.67 6
34 6                   0    
34     1200 0 2.5 2 0 1 2.5 2 10    
                           
                        Individual # of
35   SMJK Chung Hwa Kuala Pilah   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
35 1 Lei Chen Shin 1200 0 0.5 0 0 1 0 0 1.5 21.43 7
35 2 Mark Gabriel 1200 0 1 0 1 0 0 0 2 28.57 7
35 3 Lee Wei Quan 1200 0 1 1 0 0 0.5 0 2.5 35.71 7
35 4 Lawrence Wong 1200 0 1 0 0 1 1 1 4 57.14 7
35 5                   0    
35 6                        
35     1200 0 3.5 1 1 2 1.5 1 10    
                           
                        Individual # of
36   Spastik Frix   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
36 1 Eoh Thean Keat 1200 1 1 1 1 0.5 0 1 5.5 78.57 7
36 2 Lee Hai Wen 1200 0 1 1 0 0.5 1 0 3.5 50.00 7
36 3 Lee Hai Ying 1200 0 0.5 1 0 1 0 0 2.5 35.71 7
36 4 Lee Hai Sherng 1200 1 1           2 100.00 2
36 5 Oh Wan Lin 1200     0 0 0 0.5 1 1.5 30.00 5
36 6                        
36     1200 2 3.5 3 1 2 1.5 2 15    
                           
                        Individual # of
37   UIAM(B)   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
37 1 Syahirah Hanisah Hasnul 1200 0 0   0   0   0 0.00 4
37 2 Nurul Najmi Bakar 1200   1 0 0 0   0.5 1.5 30.00 5
37 3 Wan Mohazlina Wan Mohamad 1200 0     0 1 0 0.5 1.5 30.00 5
37 4 Siti Nur Faizah Suid 1200 1 1 1   1 1 1 6 100.00 6
37 5 Nurul Hikmah Kamarul Zahari 1200 0 1 1   0   1 3 60.00 5
37 6 Nurul Azlina Bakarin 1200     0 0   0   0 0.00 3
37     1200 1 3 2 0 2 1 3 12    
                           
                        Individual # of
38   UIAM(C)   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
38 1 Muhamad Hafiz 1200 0 0 1 1 0   0 2 33.33 6
38 2 Noor Azree bin Mohd Hanifiah 1200 0 0 1   0 0 0 1 16.67 6
38 3 Sofea bt. Mohd Sopee 1200 0     0       0 0.00 2
38 4 Ahmad Aslam Ariff bin Abdul Alim 1200 0 1 1 1   1 0 4 66.67 6
38 5 Mohd Fariq Bin Johari 1200   0 1 1 0 1 1 4 66.67 6
38 6 Nooramizatullaili 1200         0 1   1 50.00 2
38     1200 0 1 4 3 0 3 1 12    
                           
                        Individual # of
39   UniKL MSI Team A   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total  score (%) game
39 1 Mohd Syafiq Bin Ruhaizat 1200 0 0 0 0.5 0     0.5 20 5
39 2 Mohammad Norzaffuwan bin Abdul Aziz 1200 0   0 0 0 0 0 0 0 6
39 3 Zakrey Adam bin Zakaria 1200   1 0 1 1 0 0 3 60 6
39 4 Muhamad Hafizul bin Azik 1200 0 0 0   0 0 0 0 0 6
39 5 Muhammad Amirul Fauzi bin Abdul Ghani 1200 0 0           0 0 2
39 6 Mohd Najib bin Abdul Ghani 1200           0 0     2
1200 0 1 0 1.5 1 0 0 4    
                           
                        Individual # of
40   USM B   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total  score (%) game
40 1 Jonathan Seet Meng Hock 1200 0 1 0 1 0 1   3 50 6
40 2 Ang Choon Siang 1200     0.5 1 0 1   2.5 62.5 4
40 3 Goh Chun Hee 1200     0 0 0   0 0 0 4
40 4 Stefan Svahn 1200 0 1 1 1 1   1 5 83.33 6
40 5 Kenny Lee Chia Sern 1200 0.5 0       0 0.5 1 37.5 4
40 6 Wong Seen Hui 1200 0 0       1 1 2 50 4
40     1200 0.5 2 1.5 3 1 3 2.5 13.5    
                           
                        Individual # of
41   Chung Ling H   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total  score (%) game
41 1 Wong Chin Keong 1188 0 0           0 0 2
41 2 Kim Zhao Wei 1318 0 0 1 1 0.5 0 0 2.5 35.7 7
41 3 Lee Sze Hen 1281 1 0.5 0.5 1 0 0.5 1 4.5 64.28 7
41 4 Chaw Chi Hau 1230 1   1 1 1 1 0 5 83.33 6
41 5 Tham Su Tian 1358   0 0 1 1 0 1 3 50 6
41     1275 2 0.5 2.5 4 2.5 1.5 2 15    
                           
                        Individual # of
42   PFS Knightsz   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total  score (%) game
42 1 Lew Jen Sern 1464 0 0 1 0 1 0.5 0 2.5 41.67 7
42 2 Kahuthaman 1235 1 0 1 1 1 1   5 83.33 6
42 3 Hemakugaan 1194 0 0 1 0 1 1 0.5 3.5 50 7
42 4 Kodeeswaren 800 0     1 1   0.5 2.5 66.67 4
42 5 Ooi Tze Yang 800   0 0     0 0 0 0 4
42 6                        
42     1099 1 0 3 2 4 2.5 1 14    
                           
                        Individual # of
43   PCGPS   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
43 1 Teoh Ern Tek 1200 0 0 1 0 1 0 0.5 2.5 35.71 7
43 2 Lim Cheng Jun 1169 0 1 1 0 1 0 0.5 3.5 50.00 7
43 3 Lim Xiang Jian 1200 0 1 1 0 1 0 0 3 42.86 7
43 4 Teoh Ern Sheng 1200     0 0 1     1 33.33 3
43 5 Lim Jing Chen 1200 0 0       0 0 0 0.00 4
43 6                        
43     1096 0 2 3 0 4 0 1 10    
                           
                        Individual # of
44   Chung Ling G   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
44 1 Timothy Kong Tuck Wai 1100 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 7.14 7
44 2 Lok Jian Ming 1188 0.5 0 0 0 1 1 1 3.5 50.00 7
44 3 Eng Ying Hang 800 1 0 0 0 1 1 0 3 42.86 7
44 4 Tan Yik Shen 1276 0 0 1 1 1 1 1 5 71.43 7
44 5                        
44 6                        
44     1094 1.5 0.5 1 1 3 3 2 12    
                           
                        Individual # of
45   SJKC Union    R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
45 1 Moey Ching Chuen 1200 0 1 0 0 1 1 1 4 57.14 7
45 2 Daniel Yeap Zhe Sheng 1200 0.5 1 0 0 0 0 1 2.5 35.71 7
45 3 Ivan Lim Wei Jiet 1200 1 0 0.5 1 1 0 0 3.5 50.00 7
45 4 Kim Zhao Ting 1200 0 0 0 0 1 0 1 2 28.57 7
45 5                        
45 6                        
45     1091 1.5 2 0.5 1 3 1 3 12    
                           
                        Individual # of
46   Union B   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
46 1 Joanne Lim Ping Chuen 1200 0 1 1 0.5 0.5 1 1 5 71.43 7
46 2 Lee Kar Mun 1200 0 0 0 1 0 1 0 2 28.57 7
46 3 Tiong Sin Yi 1200 0 1 0 0 0 0.5 1 2.5 35.71 7
46 4 Tan Chen-Yong 1200 0 1           1 50.00 2
46 5 Koay Hui Yin 1200     1 0 0 0 0   20.00 5
46 6                        
46     1025 0 3 2 1.5 0.5 2.5 2 11.5    
                           
                        Individual # of
47   MCE Girls B   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
47 1 Tang Kar Khei 1100 0 1 1 0 1 0 1 4 57.14 7
47 2 Sharon Lim Yen Xin 1100 0 1 1 0 0 0.5 1 3.5 50.00 7
47 3 Lim Yu Ning 1100 0 0.5 0 0 0 0 1 1.5 21.43 7
47 4 Hooi Wei Cheng 1086 0 1 1 0 0 0 1 3 42.86 7
47 5                        
47 6                        
47     1021 0 3.5 3 0 1 0.5 4 12    
                           
                        Individual # of
48   SJKC Shang Wu   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
48 1 Ooi Zhi Yang 1100 0 0.5 1 1 0 0 0 2.5 35.71 7
48 2 Joshua Chong Zhi Xin 1100 0 0 1 0 0 0 0 1 14.29 7
48 3 Phuah Yu Zhi 1232 0 0 1 0 0 0 1 2 28.57 7
48 4 Ooi Yen Hoe 1100 0 0 1 0.5 0 1 1 3.5 50.00 7
48 5                        
48 6                        
48     894 0 0.5 4 1.5 0 1 2 9    
                           
                        Individual # of
49   MCE B   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
49 1 Chew Heng 1200 0 0 0 0 1 1 0 2 28.57 7
49 2 Moey Ching How 1200 0 0 0 0 1 1 0 2 28.57 7
49 3 Chin Tian Fu 1200 0 0.5 0 0 0 1 1 2.5 35.71 7
49 4 Benjamin Lee Kah Teng 1507 0 1 1 0 1 0 0 3 42.86 7
49 5                        
49 6                        
49     887 0 1.5 1 0 3 3 1 9.5    
                           
                        Individual # of
50   MCE Girls A   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 total score (%) game
50 1 Christine Yeap Zhe Xing 1200   1 1 0 0 1 1 4 66.67 6
50 2 Adele Lau Chuey Theng 1200 0 0 1 0 0 1 1 3 42.86 7
50 3 Lim Yu Chia 1200 1 0 1 0 0 1   3 50.00 6
50 4 Oo Zhi Xin 1200 0 0   0   1 1 2 40.00 5
50 5 Chew Ying 1200 0   0   0   0 0 0.00 4
50 6                        
50     883 1 1 3 0 0 4 3 12